Spracovaní osobných údajov

Firma Vertical Trade, s.r.o. spracováva všetky poskytnuté osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "nariadenie") a ďalšími právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") či zákonom tento zákon o ochrane osobných údajov nahrádzajúcim.

» Kvalitné služby zákazníkom «

Vertical Trade je jediný oficiálny distribútor pre vybavenie
a školenie Petzl pre ČR a Slovensko

Weblogo