Vertical - logo
Maglajz logo

ZIGZAG - bezpečnostní informace

uveřejněno

16.04.2013

Oficiální vyjádření firmy PETZL k nehodě při slanění s mechanickým prusikem ZIGZAG.

ZIGZAG - bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace: Petzl ZIGZAG mechanický prusik   15.dubna 2013

V pátek 12. dubna byl Petzl informován o náhodném pádu, který se přihodil ve školicím středisku v Německu. Zraněná osoba se pohybovala ve výšce pomocí mechanického prusiku Petzl ZIGZAG. První pozorování ukázala, že k pádu došlo v důsledku selhání části produktu v místě připojovacího otvoru pro lano. Po hospitalizaci se poraněný 14. dubna vrátil domů. Jsme hluboce znepokojeni a přejeme mu velmi rychlé uzdravení.

Aktuální informace týkající se nehody (k 15. dubnu):

 K dnešnímu dni se firmě Petzl podařilo shromáždit následující informace:
- fotografie produktu Petzl ZIGZAG a připojovacího otvoru pro lano
- úvodní telefonní hovor poškozené osoby
Tyto informace naznačují, že:
- horní připojovací karabina mohla být vzpříčena a páčena v příčné ose.
- poškozený slaňoval skokově a během slanění prováděl opakovaná náhlá zastavení na tomto produktu ve školícím centru

Nicméně abychom měli jasnější obraz o nehodě, je Petzl v kontaktu s poškozenou osobou a snaží se získat následující chybějící informace a vybavení tak rychle, jak je to možné.
- popis celého systému, jaký poškozená osoba používala
- ZIGZAG, dvě spojky (karabiny), lano a další zařízení, které mohly být použity

Technické připomínky

ZIGZAG konstrukce:
- ZIGZAG je CE- certifikovaný osobní ochranný prostředek konstruovaný tak, aby vydržel statické zatížení větší než 15kN.
- Bočnice jsou vyrobeny ze stejného materiálu a podléhají stejným požadavkům jako podobné produkty (ID, GRIGRI, RIG).

Použití spojek:
Karabina by měla být vždy zatížena v hlavní podélné ose. Pokud je zatížena v příčné ose, nebo z boku, nebo excentricky, může dojít:
- ke zlomení při malém zatížení (např. vylomení západky při 1 až 2 kN)
- k páčení karabiny, kdy může dojít k přenosu velmi vysoké zátěže (4 až 5 krát vyšší než působící zatížení)
- Poznámka:
Náhlé zastavení během slanění mohlo způsobit dynamické zatížení 3 až 4 kN. Kombinace obou nesprávně zatížených karabin a náhlé zastavení mohly generovat dynamické síly větší než 15 kN a překročit minimální mez pevnosti připojovacího bodu prostředku.

Probíhající zkoušky
S ohledem na informace, které v současné době o tomto incidentu máme, Petzl nyní provádí sérii testů, aby pochopil přesné příčiny této nehody. K dnešnímu dni naše předběžné testy neukázaly toto potenciální selhání ani při vysokém zatížení 10 – 15kN (příčné, boční nebo excentrické zatížení). Pokračujeme v testování v různých situacích, abychom se pokusili objasnit toto selhání.

Následná opatření a doporučení
-Petzl bere tuto nehodu a bezpečnost svých uživatelů velmi vážně. Konečné výsledky našich testů a naše závěry uveřejníme na našich webových stránkách v úterý 23.dubna 2013.
- Do té doby můžete i nadále používat ZIGZAG v souladu s návodem k použití, s kontrolou, že připojovací karabina zůstává orientována v její hlavní podélné ose.
- Jako další předběžné bezpečnostní opatření doporučujeme použít pomůcku, která udržuje spojky (karabiny) orientovány v jejich hlavní podélné ose.

Připomenutí:
Dovolujeme si Vás upozornit na následující body, které se vztahují na veškeré kovové OOPP:
- Kontrola před použitím:
- Žádné trhliny nebo praskliny
- Žádné deformace produktu
                                  Zde je ukázka ZIGZAGu, který by měl být vyřazen z provozu

- Během používání neustále kontrolujte, jsou li všechny karabiny vždy správně zatíženy v hlavní podélné ose.
- Kontrolujte slučitelnost všech součástí vašeho systému.

 Oficiální prohlášení PETZL pdf formát CZ

Oficiální prohlášení PETZL pdf formát SK

 

Vertical Trade s.r.o.
Oficiální zástupce Petzl pro Českou republiku a Slovensko

Zpět na seznam

» Kvalitné služby zákazníkom «

Vertical Trade je jediný oficiálny distribútor vybavenia a školenia Petzl pre ČR a Slovensko

Vertical Trade s.r.o. je firma zaoberajúca sa dovozom a distribúciou vybavenia pre horolezectvo, kemping, turistiku, a osobných ochranných prostriedkov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. V Českej republike a na Slovensku zastupuje popredných svetových výrobcov tohto vybavenia - značky Petzl, Cascade Designs (MSR, Thermarest, SealLine, Platypus), Montane, Chillaz, Mountain House a Vipole. Tovar dodávame do všetkých outdoorových sietí a predajní po celej ČR a SR. Viac o firme Vertical Trade.

Poradíme a predáme Vám vybavenie značky PETZL pre športové lezenie, horolezectvo a vysokohorské lezenie (zabezpečujeme tiež záručný a pozáručný servis). Ďalej Vám ponúkame vybavenie pre turistiku a pobyt v prírode akou sú karimatky, čelovky, batohy, stany aj oblečenie od ďalších nami zastupovaných značiek.

Odborne Vám poradíme pri výbere osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (postroje, blokanty, zlaňovacie brzdy, karabíny, tlmiče a zachytávače pádu, laná, atď.). Značka PETZL a ďalšie nami zastupované firmy majú vo svojom výrobnom programe tiež vybavenie pre armádu a bezpečnostné zložky.

Weblogo