Vertical - logo
Maglajz logo

Výzva ke kontrole lan Petzl

uveřejněno

21.07.2020

Výzva ke kontrole nízkoprůtažných lan Petzl

Výzva ke kontrole lan Petzl

Jeden z našich klientů objevil 2 kritické výrobní vady na svých nízkoprůtažných lanech s opláštěným jádrem značky Petzl. K dnešnímu dni nám žádný jiný klient nenahlásil podobné vady a není známa žádná nehoda nebo zranění. Přečtěte si níže uvedené informace a v případě potřeby zkontrolujte lana.

Výzva k prohlídce nízkoprůtažných lan s opláštěným jádrem Petzl:

 • AXIS 11 mm
 • ASAP'AXIS 11 mm
 • PARALLEL 10.5 mm
 • VECTOR 12.5 mm
 • RAY 12 mm
 • SEGMENT 8 mm
 • CLUB 200 10 mm
 • PUSH 200 9 mm
 • TOP 9.8 mm
 • LEAD 9.8 mm
 • KIT obsahující některé z výše uvedených lan

Výrobní čísla začínající od 18 C 0000000 000 do 20 H 0000000 000

Při rozbalování nového lana Petzl AXIS 11 mm objevil jeden zákazník následující výrobní vadu:

1. Hluboký řez v laně AXIS 11 mm vyrobeném v červnu 2019

2. 2,1-metru dlouhý kus lana přilepený páskou k lanu AXIS 11 mm vyrobeném s září 2019

K dnešnímu dni nám žádný jiný klient nenahlásil podobné vady a není známa žádná nehoda nebo zranění.

Naše hloubkové šetření a analýza rizik nás vedly k následujícím závěrům:

 • Tyto dvě vady se vyskytly na jednom z našich strojů na řezání lana
 • Tyto dvě vady mají společný základ příčiny
 • Riziko výskytu těchto dvou defektů je téměř nulové (k výskytu defektů může vést pouze složitá sekvence více nezávislých faktorů)
 • Toto riziko neexistovalo před březnem 2018
 • Tyto vady se mohou vyskytovat pouze na lanech řezaných na tomto jediném stroji

Podnikli jsme okamžitá nápravná opatření, abychom toto riziko na výrobní lince eliminovali. Naše skladové zásoby jsou v procesu inspekce a doposud nebyla nalezena žádná další vada.

Jako preventivní opatření vás žádáme, abyste neprodleně zkontrolovali všechna níže uvedená nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem, která mají sériové číslo mezi 18 C 0000000 000 a 20 H 0000000 000:

 • AXIS 11 mm
 • ASAP'AXIS 11 mm
 • PARALLEL 10.5 mm
 • VECTOR 12.5 mm
 • RAY 12 mm
 • SEGMENT 8 mm
 • CLUB 200 10 mm
 • PUSH 200 9 mm
 • TOP 9.8 mm
 • LEAD 9.8 mm
 • KIT obsahující některé z výše uvedených lan

Kontrola musí být provedena ručně, bez rukavic, po celé délce lana a v souladu s tímto provozním postupem.

Pokud zjistíte nějakou závadu, lano neprodleně vyřaďte a kontaktujte nás - vertical@vertical.cz

Kontrola, o kterou žádáme, obsahuje některé kroky ze standardní pravidelné periodické revize lan, která se musí provádět každých 12 měsíců. Pokud se však při provádění revize setkáte s jakýmkoli problémem, kontaktujte nás - vertical@vertical.cz

Jsme si vědomi nepříjemností, které může tato žádost o kontrolu způsobit; Přijměte prosím naše omluvy. Bezpečnost našich zákazníků zůstává naší nejvyšší prioritou a všechny naše týmy vynakládají veškeré úsilí, aby vám pomohly.

Předem děkujeme za pochopení a spoléháme se na vás, že nám okamžitě nahlásíte všechny zjištěné závady.

Postup při revizi

Při revizi nízkoprůtažného lana s opláštěným jádrem vás žádáme, abyste dodrželi tyto provozní postupy:

1. Je vaše lano na seznamu lan Petzl, kterých se výzva ke kontrole týká?

 • NE → vašeho lana se výzva netýká
 • ANO → přejděte k bodu 2.
 • Nevím → jako preventivní opatření přejděte k bodu 2.


2. Identifikace výrobního čísla lana:

 • Výrobní číslo vašeho lana je na štítku připevněném na každém konci lana, v jeho návodu k použití a ve vašem registru OOP
 • Příklad výrobního čísla: 18 C 01254697 807
 • Výrobní číslo mého lana je: YY M xxxxxxx xxx → přejděte k bodu 3.
 • Nemohu najít sériové číslo lana → přejděte k bodu 4.


3. Je výrobní číslo lana mezi 18 C 0000000 000 a 20 H 0000000 000?

 • ANO, první tři znaky výrobního čísla jsou: 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18I, 18J, 18K, 18L, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G, 19H, 19I, 19J, 19K, 19L, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G → vašeho lana se týká výzva ke kontrole → přejděte k bodu 4.
 • NE (příklad: 18 B 9999999 999) → vašeho lana se výzva netýká


4. Je vaše lano nové a ještě nikdy nebylo použito?

 • NE (již bylo použito) → přejděte k bodu 5.
 • ANO → přejděte k bodu 6.


 5. Už bylo vaše lano použito nebo zkontrolováno jedním z následujících způsobů?
    - instalace lana pohybem ruky po celé délce bez rukavic
    - stočení celé délky lana bez rukavic
    - podrobnou pravidelnou periodickou revizí, která již proběhla

 • NE, nebo si nejsem jistý → přejděte k bodu 7.
 • ANO → nemusíte lano znovu kontrolovat a žádáme vás, abyste nás informovali ve formuláři pro kontrolu lana - odkaz na formulář      


6. Je na krabici mého nového lana zelená nálepka?

 • NE → dosud nebylo zkontrolováno → přejděte k bodu 7.
 • ANO → vaše lano již bylo zkontrolováno profesionálem a nemusíte ho znovu kontrolovat.


7. Zkontrolujte vaše lano ručně, bez rukavic, po celé jeho délce:

Tato výzva ke kontrole se týká pouze výrobních vad (1) a (2) níže. Pokud zjistíte závadu popsanou v této výzvě ke kontrole, zapište si prosím výrobní číslo vadného lana a lano ihned vyřaďte z používání a kontaktujte nás - vertical@vertical.cz

(1) Výrobní vada vztahující se na výzvu ke kontrole

(2) Výrobní vada vztahující se na výzvu ke kontrole

Připomínáme, že pokud během této kontroly zjistíte závadu způsobenou opotřebením nebo anomáliemi, na které se vztahují kritéria revizního listu OOP, lano vyřaďte.

Dva příklady opotřebení lana - produkt vyřaďte

8. Jakmile bude vaše lano zkontrolováno, žádáme vás, abyste zadali výsledek do formuláře pro kontrolu lana - odkaz na formulář
 
9. Pokud narazíte na problémy nebo potíže při provádění kontroly lana, kontaktujte nás.


ČASTÉ DOTAZY

1. Kdy a jak jste se o problému dozvěděli?
Při vybalování nových lan Petzl AXIS 11 mm zjistil jeden z našich zákazníků tyto dvě výrobní vady:

 • hluboký řez v laně AXIS 11 mm vyrobeném v červnu 2019
 • kus lana o délce 2,1 metru přilepený páskou k jednomu konci lana AXIS 11 mm vyrobeného v září 2019

2. Došlo k nehodám s vadným lanem?
K dnešnímu dni nám žádný jiný zákazník nenahlásil podobné vady a nebyly nám hlášeny žádné nehody.

3. Jak vysvětlíte problém?
Naše hloubkové šetření a analýza rizik nás vedly k následujícím závěrům:

 • Obě výrobní vady se vyskytly na jednom z našich strojů na řezání lan
 • Pouze na tomto jediném stroji, který jsme zakoupili a zahájili na něm provoz v březnu roku 2018, hrozí riziko výskytu těchto vad
 • Rizika těchto dvou defektů mají společný základ (součinnost člověk/stroj)
 • Nebezpečí výskytu těchto dvou vad je téměř nulové (pouze složitá sekvence devíti nezávislých faktorů by mohla vést k výskytu každé vady).

4. Proč nejsou ovlivněna lana vyrobená před březnem 2018?
V březnu 2018 jsme zakoupili a začali používat nový standardní typ stroje používaného pro měření a řezání lan. Právě na tomto novém standardním stroji jsme zjistili riziko výskytu výrobní vady prostřednictvím komplexní sekvence devíti nezávislých faktorů součinnosti člověk-stroj.

5. Jaká je pravděpodobnost, že má moje lano jednu z vad?
Nebezpečí výskytu těchto dvou výrobních vad je téměř nulové (pouze složitá sekvence devíti faktorů nezávislých na člověku/stroji může vést k výskytu jedné z vad). Vada je velmi nepravděpodobná u stroje, ale závažnost potenciálního ublížení na zdraví je taková, že je nutná přísná kontrola každého potenciálně nebezpečného lana.
Okamžitě byla podniknuta nápravná opatření k eliminaci rizika a naše zásoby jsou v současné době kontrolovány. K dnešnímu dni nebyla nalezena žádná jiná vada.

6. Proč nebyly tyto dvě vady zjištěny dříve?
Výskyt těchto dvou vad je extrémně nepravděpodobný a téměř nulový, protože pouze složitá sekvence devíti nezávislých faktorů člověk/stroj by mohla vést k výskytu obou vad.

7. Musím nutně zkontrolovat své lano?
Ano, pokud nespadáte pod výjimku uvedenou v našem provozním postupu.

8. Pokud jsem již zkontroloval svá lana, když jsem je poprvé začal používat, nebo během pravidelné revize OOP, musím je znovu zkontrolovat?
Pokud jste již zkontrolovali lano při jeho prvním použití nebo při pravidelné revizi OOP, zjistili byste již nějakou závadu, které se naše výzva týká. Nemusíte lano znovu kontrolovat. Abychom však zajistili správné sledování, žádáme vás, abyste nás informovali prostřednictvím formuláře pro kontrolu lana - odkaz na formulář

9. Pokud nejsem vyškolen na provádění revizí OOP, mohu provést kontrolu?
Kontrolu může provést každý dospělý zdravý člověk, který ví, jak používat lano. Provozní postup vás provede každým krokem revize.

10. Nevím, jak zkontrolovat lano, nebo si nejsem jistý, co mám dělat.
Přečtěte si provozní postup a v případě potřeby nás kontaktujte!

11. Jak si mohu zkontrolovat své lano?
Protože je vada tak snadno rozpoznatelná na dotek, musí být kontrola provedena ručně, bez rukavic, po celé délce lana a v souladu s provozním postupem.

12. Týká se kontrola mého lana?
Výzva ke kontrole lana se týká nízkoprůtažných lan s opláštěným jádrem vyrobených po březnu 2018 s výrobním číslem od 18 C 0000 000 000 do 20 H 0000 000 000, uvedených v seznamu níže.

    AXIS 11 mm
    ASAP'AXIS 11 mm
    PARALLEL 10,5 mm
    VECTOR 12,5 mm
    RAY 12 mm
    SEGMENT 8 mm
    KLUB 200 10 mm
    PUSH 200 9 mm
    TOP 9,8 mm
    LEAD 9,8 mm (dynamické lano)
    KIT obsahující některé z výše uvedených lan

Poznámka: Na lana vyrobená před březnem 2018 se tato výzva ke kontrole nevztahuje.

13. Je moje dynamické lano ovlivněno výzvou ke kontrole?
Ne, dynamických lan se výzva ke kontrole netýká, protože jsou řezána na délku na jiném stroji, který nepředstavuje riziko výskytu takovýchto vad.
Lano LEAD 9,8 mm je jediným dynamickým lanem, kterého se výzva týká, protože bylo nařezáno na délku pouze na stroji, který představuje riziko výskytu těchto vad.
Poznámka: Lano LEAD 9,8 mm je určeno výhradně pro provozovatele horolezeckých stěn.

14. Pokud je moje lano součástí sady, měl bych zkontrolovat celou sadu?
Ne, výzva ke kontrole se vztahuje pouze na lano ve vaší sadě. Můžete však využít příležitosti zkontrolovat si celou sadu. Připomínáme, že musíte provést podrobnou periodickou revizi svého OOP (osobní ochranné prostředky) nejméně jednou za 12 měsíců.

15. Vztahuje se výzva ke kontrole na lano JAG SYSTEM?
Ne, na lano JAG SYSTEM se výzva ke kontrole nevztahuje, protože lano je řezáno na jiném stroji, který nepředstavuje riziko výskytu takovýchto závad. Na lano AXIS z JAG RESCUE KIT se však výzva vztahuje.

16. Jak najdu výrobní číslo lana?
Všechny naše produkty mají individuální jméno a číslo, které je identifikuje.
Název a výrobní číslo jsou na štítku připevněném na každém konci lana.
Pokud již výrobní číslo nemáte, žádáme, abyste preventivně provedli kontrolu. Více informací naleznete v návodu k použití dodávaném s lanem a dostupném na Petzl.com.

17. Chci si koupit nové nízkoprůtažné lano. Jak můžete zaručit, že lana dostupná v obchodech jsou v pořádku?
Od doby, kdy byla vada objevena, Petzl opravil svůj řezací stroj, zkontroloval všechny skladové zásoby a požádal všechny své prodejce, aby zkontrolovali jejich skladové zásoby a předali výzvu ke kontrole svým zákazníkům. Naši zástupci jsou zasvěcení a znalí profesionálové, kteří zkontrolují svůj vlastní inventář. Nemůžeme však zaručit, že v souladu s naší výzvou bude v době nákupu zkontrolován veškerý inventář lan prodejců. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme, abyste před použitím nového lana dodržovali kontrolní postupy.

18. Na obalu lana jsem našel malou zelenou nálepku. Co to znamená?
Všechna lana vyrobená v období od března 2018 do července 2020, která již byla zkontrolována společností Petzl nebo jinými odborníky, musí mít na obalu lana zelenou nálepku.
Protože byl výrobní stroj zajištěn, přestaneme umisťovat zelené nálepky na obaly lan vyrobených od 1. srpna 2020 (výrobní číslo> 20H xxxx).

19. Co mám dělat, když najdu výrobní vadu?
Pokud má vaše lano výrobní vadu, žádáme vás, abyste lano okamžitě vyřadili z používání a kontaktovali nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

20. Pokud jsem v současné době v zemi, kde není distributor, na koho se mám obrátit?
Kontaktujte nás - vertical@vertical.cz

21. Týká se kontrola lana mého GRILLONu?
Ne, lana GRILLON se výzva ke kontrole netýká, protože je řezáno na délku na jiném stroji, který nepředstavuje riziko výskytu takovýchto vad.

22. Kterých sad se kontrola týká?
Kontrola se vztahuje na všechny sady obsahující nízkoprůtažná lana uvedená v seznamu v bodě 12.

23. Týká se výzva ke kontrole lan PUSH a CLUB?
Výzva ke kontrole se týká pouze lan PUSH 200 a CLUB 200 o délce 200 metrů. Kratší lana nejsou ovlivněna, protože jsou řezána na jiném stroji, který nepředstavuje riziko výskytu takovýchto vad.

 

 

Zpět na seznam

» Kvalitní služby zákazníkům «

Vertical Trade je jediný oficiální distributor vybavení a školení Petzl pro ČR a Slovensko

Vertical Trade s.r.o. je firma zabývající se dovozem a distribucí vybavení pro horolezectví, kemping, turistiku, a osobních ochranných prostředků pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. V České republice a na Slovensku zastupuje přední světové výrobce tohoto vybavení - značky Petzl, Cascade Designs (MSR, Thermarest, SealLine, Platypus), Montane, Chillaz, Mountain House a Vipole. Zboží dodáváme do všech outdoorových sítí a prodejen po celé ČR a SR. Více o firmě Vertical Trade.

Poradíme a prodáme vybavení značky PETZL pro sportovní lezení, horolezectví a vysokohorské lezení (zajišťujeme také záruční a pozáruční servis). Dále Vám nabízíme vybavení pro turistiku a pobyt v přírodě jakou jsou karimatky, čelovky, batohy, stany i oblečení od dalších námi zastupovaných značek.

Odborně Vám poradíme při výběru osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (postroje, blokanty, slaňovací brzdy, karabiny, tlumiče a zachycovače pádu, lana, atd.). Značka PETZL a další námi zastupované firmy mají ve svém výrobním programu rovněž vybavení pro armádu a bezpečnostní složky.

Weblogo