Vertical - logo
Maglajz logo

Prohlášení o používání pomůcky Petzl SHUNT

uveřejněno

13.01.2012

Petzl vydává prohlášení o používání prostředku SHUNT v pracovní sféře.

Prohlášení o používání pomůcky Petzl SHUNT

 

PictoKontext:

Od roku 1999 Petzl vydává specifické informace týkající se speciálního použití lanového blokantu Petzl SHUNT jako pohyblivého zachycovače pádu v zajišťovacím systému pro použití při lanovém přístupu při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Petzl požadoval, aby uživatelé absolvovali výcvik a získali oprávnění IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), nebo jemu podobné a aby museli Petzl SHUNT používat dle současných metod asociace "IRATA".

Citace z prohlášení z června 2009:
"Profesionální pracovníci, kteří se rozhodnou používat produkt Petzl Shunt jako zachycovač pádu v zajišťovacím systému pro pracovní polohování a lanový přístup musí absolvovat výcvik a získat oprávnění IRATA, nebo jemu podobné, a musí používat Petzl Shunt podle metod asociace IRATA. Odpovědnost za toto použití spadá na zaměstnavatele a uživatele."

 

PictoRozbor:

 • Na základě množství nehod jsme na semináři konaném v březnu 2011, kterého se účastnili také odborníci na lanový přístup, provedli uživatelské zkoušky. Tyto zkoušky ukázaly, že uvolnění šňůry, která tahá pomůcku SHUNT jako pohyblivý zachycovač pádu, není stoprocentně účinné:
  - V nouzové situaci je přirozeným reflexem člověka tahací šňůru ještě více stisknout, čímž se sníží možnost jejího vytržení z dlaně.
  - Dále tento přirozený reflex může překrýt jakékoliv vědomé snahy o otevření dlaně a uvolnění šňůry.
  - Ani jedno z výše uvedených rizik by nemělo vést k vyřazení blokovací funkce pomůcky Petzl Shunt.
 • Po provedení zkoušek a diskuzí s asociací IRATA firma Petzl zjistila, že dosavadní školení IRATA nemá dostatečně účinné školení, které by toto potenciální riziko minimalizovalo. Provedené zkoušky a dosavadní zkušenosti ukazují, že lidské reakce na nouzové situace, dokonce i u expertů a vysoce školených profesionálů,  jsou nepředvítatelné.

 

PictoZávěr:

 • Předchozí prohlášení firmy Petzl vyžadovalo zvláštní školení pro specifické použití pomůcky Petzl Shunt. Nedostatek jakékoliv popisované metody, nebo zvláštního školení proto ruší toto předchozí prohlášení.
 • Z důvodů bezpečnosti firma Petzl tedy NEDOPORUČUJE používat Petzl Shunt, pokud je tažen na šňůře jako pohyblivý zachycovač pádu při lanovém přístupu.

Toto prohlášení je nadřazené všem dříve vydaným prohlášením a informacím, které souvisí s tímto uváděným použitím pomůcky Petzl Shunt.

Často kladené dotazy.

Týkající se prohlášení firmy Petzl z ledna 2012 o použití pomůcky Petzl Shunt jako pohyblivého zachycovače pádu pro práce s lanovým přístupem, pokud je tažen na šňůře.

1. Týká se toto prohlášení použití při sportu?
2. Jak se mě týká toto prohlášení?
3. Proč Petzl změnil své stanovisko oproti dřívějšímu prohlášení?
4. Firma, pro kterou pracuji vybavuje své zaměstnance pomůckami Petzl Shunts s tahací šňůrou. Co mám dělat?
5. Musím zastavit práci?
6. Kolik mám času, abych změnil svůj pracovní systémem?
7. Co mám dělat, když musím změnit svůj zajišťovací systém?
8. Musím také změnit své záchranné evakuační plány?
9. A co použití pomůcky Petzl Shunt jako zajištovacího systému při evakuaci dvou osob a nebo pro uživatele vážící více než 100 kg?
10. Jak dlouho bude platit toto prohlášení?
11. Jsou původní prohlášení firmy Petzl stále platná?
12.Jsou původní prohlášení Petzl platná během období přechodu?
13. Zveřejnila IRATA nějaké informace týkající se této problematiky?
14. Konzultoval Petzl vydání tohoto prohlášení s asociací IRATA?
15. Proč Petzl vydal toto prohlášení devět měsíců po provedení zkoušek?
16. Na základě prohlášení z června 2009 jsem si právě koupil několik pomůcek Petzl Shunt. Můžu je vrátit?
17. Můžu nadále používat Petzl SHUNT při práci z lana - lanovém přístupu?
18. Můžu používat Petzl SHUNT v nesouladu s návodem k použití?
19. Můžu pokračovat v používání pomůcky SHUNT stejným způsobem, ale bez tahací šňůry?

1. Týká se toto prohlášení použití při sportu?
Ne. Toto prohlášení se týká použití pomůcky Petzl Shunt pro práce s lanovým přístupem (rope access). Jeho obsah se nevztahuje na použití při sportovních aktivitách, jak je uvedeno v návodu k použití.

zpět

2. Jak se mě týká toto prohlášení?
Pokud vy, nebo vaše firma, používáte Petzl Shunt jako součást bezpečnostního zajišťovacího systému při pracích s lanovým přístupem, potom se vás tato informace týká.

zpět


3. Proč Petzl změnil své stanovisko oproti dřívějšímu prohlášení?
Předcházející prohlášení požadovalo zvláštní školení na používání pomůcky Petzl Shunt. V roce 2011 Petzl zjistil v průběhu zkoušek a pracovních setkání s asociací IRATA tři důležité věci:

 • V nouzových situacích díky přirozenému lidskému reflexu uživatel zvýší stisk tahací šňůry a takto sníží možnost jeho vytržení z dlaně. Tento přirozený reflex může překrýt jakékoliv vědomé snahy o otevření dlaně a uvolnění šňůry. Následně obě uvedená rizika mohou směřovat k vyřazení blokovací funkce pomůcky Petzl Shunt.
 • V současnosti neexistuje žádná popisovaná metoda  nebo speciální školení pro toto specifické použití.
 • Na závěr se všechny zúčastněné strany shodli na tom, že v současnosti neexistuje žádný způsob nácviku, jak tento přirozený reflex překrýt, nebo ospravedlnit.

Na základě těchto tří bodů a míry bezpečnosti, bylo poviností firmy Petzl upozornit a informovat o tomto nebezpečí veřejnost.

zpět

4.  5. a 6. Firma, pro kterou pracuji, vybavuje své zaměstnance pomůckami Petzl Shunt s tahací šňůrou. Co mám dělat? Musím zastavit práci? Kolik mám času, abych změnil svůj pracovní systém?

 • Kontaktujte osobu zodpovědnout za práce s lanovým přístupem ve vaší firmě a ověřte si, že tato osoba četla a porozuměla prohlášení Petzl z ledna 2012. Zeptejte se, zda mají dokument vyhodnocení rizik na pracovním místě s uvedenými nově vzniklými riziky použití pomůcky Shunt a jsou li tam uvedena nějaká zvláštní opatření, která musí být prováděna.
 • Uživatelé mohou zažádat o zaváděcí dobu pro zdokonalení jejich zajišťovacího systému. Očekává se, že zaměstnavatel:
  - Informuje všechny uživatele.
  - Vypracuje podrobné vyhodnocení rizik s přihlédnutím na nejnovější dostupné informace týkající se tohoto způsobu použití pomůcky Petzl SHUNT, včetně návodu k použití.
  - Vytvoří a oznámí zaměstnancům plán postupu na změny, které budou provedeny na základě zjištění rizik týkajících se použití pomůcky Petzl SHUNT.
  V tomto plánu bude uvedená časová osa postupu změn.
 • V tomto stanoveném čase je odpovědnost za výběr používaného zajišťovacího systému a školení jeho používání na zaměstnavateli.

zpět

7. Co mám dělat, když musím změnit svůj zajišťovací systém?
Připomínáme, že takovýto zajišťovací systém bude mít vždy nějaký kompromis. Je možné snížit pravděpodobnost výskytu nehody, ale není možné ji zcela vyloučit. Alernativní řešení jsou uvedena níže:

 • Použijte jiný systém zajištění:
  - Nastavitelné zařízení lana EN12841 A nebo zachycovač pádu EN353-2, tyto prostředky jsou použitelné při aktivitách lanového přístupu. Například pohyblivý zachycovač pádu ASAP – včetně (pokud je to vyžadováno) nebo při záchraně, odpovídající spojovací prostředek.
  - Nezávisle ukotvený samonavíjecí zachycovací prostředek EN360.
  - Nezávislý systém přizpůsobený dané situaci. Např. airbagy pro malou pracovní výšku, sítě, nebo pomocný vertikální zachycovací systém.
 • Změňte používanou techniku: např. nezávislý posun slaňovací brzdy a pomůcky Petzl Shunt. Upozornění: tento způsob neeliminuje všechna potenciální nebezpečí – snižuje pravděpodobnost, ale vyžaduje pozornost a nácvik. Nevylučuje sporný způsob uvolnění tahací šňůry v případě manipulace s pomůckou Petzl Shunt. Pokud je Petzl Shunt používán se spojovacím prostředkem, potom je toto použití v nesouladu s návodem k použití výrobce. Pečlivě zvažte reálné použití při dlouhých slaněních nebo se zátěží přesahující 100kg.

Připomenutí: Zaměstnavatelé a uživatelé nesou plnou zodpovědnost za úplnou analýzu rizik spojených s použitím a za nácvik všech použitelných řešení.

zpět

8. Musím také změnit své záchranné evakuační plány?
Musíte vyhodnotit, zda li váš záchranný evakuační plán poskytuje účinný zajišťovací systém pro zátěž dvou osob, je li to uznaná záchranná metoda a je li použité vybavení způsobilé danému použití. Nejprve zvažte další způsoby, které vyloučí, nebo sníží zátěž dvou osob na laně.

zpět

9. A co použití pomůcky Petzl Shunt jeko zajišťovacího systému při evakuaci dvou osob a nebo pro uživatele vážící více než 100kg?
V červnu 2009 jsme v našem prohlášení Petzl zveřejnili informace o použití Petzl Shunt jako pohyblivý zachycovač pádu pro lanový přístup a následující informace jsou nadále platné:
"Použití pomůcky Petzl Shunt jako pohyblivého zachycovače pádu zajišťovacího systému pro zátěž větší než 100kg u jedné osoby nebylo firmou Petzl zkoušeno a vyžaduje pečlivé zvážení operátora: analýza použitého lana a jeho stavu, jeho slučitelnost s pomůckou Petzl Shunt při takém způsobu použití, atd. Při takovémto specifickém použití je zodpovědnost uživatele zkontrolovat funkčnost lana a pomůcky Petzl Shunt. Existují i další pomůcky, které jsou vhodnější pro toto použití.
V roce 2005 Petzl představil pohyblivý zachycovač pádu Petzl ASAP, který se používá na jednoduchých nízkoprůtažných lanech dle EN1891. Petzl ASAP je vhodný pro mnohé situace lanového přístupu včetně evakuace dvou osob a splňuje normy EN353-2 a EN12841 typ A."

zpět

10. Jak dlouho bude platit toto prohlášení?
Je platné do dalšího oznámení.

zpět

11. a 12. Jsou původní prohlášení Petzl stále platná a budou platná během období přechodu?
Původní dokumenty Petzl týkající se této problematiky vysvětlují potřebu zvláštního nácviku. Petzl SHUNT byl popisován a používán jako pohyblivý zachycovač pádu pro lanový přístup pouze dle nácviku zaměstnavatele a jeho vyhodnocení rizik, protože tento způsob použití není uveden v návodu k použití pro Petzl Shunt.
Původní prohlášení Petzl není obsaženo v návodu k použití. Dává více informací uživatelům a vysvětluje potenciální nebezpečí spojené s tímto způsobem použití. Prohlášení Petzl vydané v lednu 2012 nahrazuje od data vydání všechna původní prohlášení týkající se této problematiky.

Zaměstnavatelé a uživatelé jsou finálně odpovědní za volbu a používání veškerého pracovního vybavení.

Prohlášení Petzl z ledna 2012 vzešlo na základě produktu a poznatků z jeho používání, které se neustále vyvíjí. Jako dodatek si prosím přečtěte otázku č. 6.

zpět

13. Zveřejnila IRATA nějaké informace týkající se této problematiky?
IRATA v současnosti pracuje na vytvoření informačního manuálu pro své členy. Tento manuál bude zveřejněn na jejich internetových stránkách a bude se týkat použití pomůcky Petzl SHUNT jako pohyblivého zachycovače pádu v zajišťovacím systému lanového přístupu v případě tažení za šňůru.

zpět

14. Konzultoval Petzl vydání tohoto prohlášení s asociací IRATA?
Ano, Petzl byl pozván na několik setkání výkonného výboru asociace IRATA a jejich technických koordinátorů konaných od září 2011, aby se účastnil diskuzí o této problematice.Petzl pravidelně komunikoval s asociací IRATA o technických otázkách a informacích a tato komunikace nadále pokračuje. 

zpět

15. Proč Petzl vydal toto prohlášení devět měsíců po provedení zkoušek?
Na základě výsledků zkoušek poslal v září 2011 Petzl asociaci IRATA oficiální dopis, ve kterém žádal odpověď a následná opatření. Poté IRATA pozvala Petzl, aby se účastnil pracovních schůzek, na kterých jednali o společném způsobu komunikace, jak uživatelům oznámit možná rizika spojená s tímto specifickým použitím pomůcky Petzl SHUNT jako pohyblivého zachycovače pádu při lanovém přístupu. Tento proces byl ukončen v prosinci 2011.

zpět

16. Na základě prohlášení z června 2009 jsem si právě koupil několik pomůcek Petzl Shunt. Můžu je vrátit? 

Pokud jsou tyto pomůcky Petzl Shunt nepoužité, ANO ! Prosím kontaktujte zástupce Petzl pro vaši zemi a dozvíte se další informace.

Pokud jsou již pomůcky Petzl Shunt používané, NE! Zaměstnavatelé a uživatelé nesou vlastní odpovědnost za výběr a používání veškerého pracovního vybavení. Do vydání prohlášení Petzl v lednu 2012 byl Petzl Shunt používán a specifikován dle speciálního školení prováděného zaměstnavatelem. Prohlášení Petzl z ledna 2012 vzniklo jako výsledek zkušeností uživatelů s produktem, což je proces, který se neustále vyvíjí.

zpět


17. 18. a 19. Můžu nadále používat Petzl SHUNT pro práci z lana - lanovém přístupu? Můžu používat Petzl SHUNT v nesouladu s návodem k použití? Můžu pokračovat v používání pomůcky SHUNT stejným způsobem, ale bez tahací šňůry?

Pravděpodobnost neuvolnění připojené tahací šňůry je popsána v prohlášení Petzl z ledna 2012, ale samozřejmě existují další předvídatelné situace a některé z nich jsou vysvětleny v návodu k použití:

 • Rozpoznatelné riziko stisknutí, nebo držení pomůcky SHUNT je zde vysvětleno, protože hrozí vyřazení blokovací funkce pomůcky.
 • Tažení pomůcky SHUNT bez šňůry rovněž zvyšuje pravděpodobnost nebezpečí stisknutí pomůcky.
 • Toto riziko je ještě zvýšeno použitím spojovacího prostředku mezi postrojem a pomůckou SHUNT, protože SHUNT je v pozici, kdy může být snadno reflexivně uchopen uživatelem. Následně to zvyšuje délku pádu a uchopení lana těsně nad pomůckou. Právě z tohoto důvodu je použití pomůcky SHUNT se spojovacím prostředkem v návodu k použití přeškrtnuto.

Použití pomůcky Petzl SHUNT v nesouladu s prohlášením Petzl z ledna 2012 nebo v nesouladu s návodem k použití vyžaduje podrobnou analýzu rizik pro dané použití, která musí brát v úvahu veškeré dostupné informace (včetně návodu k použití) a je v plné odpovědnosti uživatele. Jako ve všech případech uživatel přijímá plnou odpovědnost za jakékoliv použití, které není uvedeno v návodu k použití.

zpět

PictoContext:

Since 1999 Petzl has provided specific information regarding the special use of the Petzl SHUNT as a back-up device for industrial rope access. Petzl required that users must have received and mastered IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) training or similar and must also use the Petzl SHUNT within the current "IRATA method".

Extract from the June 2009 statement:
"Professional operatives who choose to use the Petzl Shunt as a rope-access and work-positioning back-up device must have received and mastered IRATA training or similar, and must use the Petzl Shunt with IRATA method. Responsibility for this remains with the employer and the user."

 

PictoAnalysis:

 • In the light of incidents and accidents, indicative tests have been conducted, including – but not limited to – a workshop in March 2011 with rope-access experts present. The findings of these indicative tests demonstrate that releasing a towing cord while towing a Petzl Shunt as a back-up device is not consistently effective:
  - In an emergency situation, the natural human reflex is to increase the grip on the cord, therefore reducing the likelihood that the cord will be pulled from the hand.
  - Additionally, this natural reflex may override any conscious action to open the hand and release the cord.
  - Consequently, either of these hazards could result in overriding the braking function of the Petzl Shunt.
 • Following these tests, working sessions with IRATA alerted Petzl to the fact that there has not been special training sufficient to minimize this potential risk. Testing and experience demonstrates that human response to emergency situations, even among expert users and highly trained professionals, is not completely predictable.

 

PictoConclusions:

 • Previous Petzl statements required special training for this specific use of the Petzl Shunt. The lack of any described methods or special training therefore makes these previous Petzl statements obsolete.
 • As a measure of precaution, Petzl recommends to NOT use the Petzl Shunt, while towed by a cord, as a back-up device in rope access.

This statement supersedes all previous statements and communications relating to this particular use of the Petzl Shunt.

 

Frequently asked questions.

Referring to the Petzl January 2012 Statement regarding the use of the Petzl Shunt as an industrial rope-access back-up device while towed by a cord.

1. Does this statement apply to sport use?
2. Does this new Petzl information affect me?
3. Why have Petzl changed their point of view regarding their previous statements?
4. The company I work for issues its workers with Petzl Shunts and towing cords. What should I do?
5. Do I need to stop work?
6. How much time do I have in order to change my system of work?
7. What can I do if I need to change my current back-up system?
8. Do I need to re-think my rescue plans?
9. What about the use of a Petzl Shunt as a back-up device for two-person use or for those technicians over 100kgs?
10. How long is this new statement valid?
11. Are the original Petzl Statements still valid?
12. Are the original Petzl Statements valid during this transition period?
13. Has IRATA published any information relating to this important topic?
14. Were IRATA consulted during the production of this new Petzl statement?
15. Why did Petzl release this new statement nine months after the indicative tests?
16. I have just bought Petzl Shunts based on the June 2009 Petzl statement. Can I return them?

 

1. Does this statement apply to sport use?
No. This content only applies to the use of the Petzl Shunt in industrial rope-access situations. This content does not apply to sport uses as described in the Technical Notice.
back to top

 

2. Does this new Petzl information affect me?
If you or your company uses Petzl Shunts as part of an industrial rope-access back-up system, then you are affected by this information.
back to top


3. Why has Petzl changed their point of view regarding their previous statements?
Previous Petzl statements required special training for this specific use of the Petzl Shunt. In 2011, Petzl discovered three important points through tests and also during working sessions with IRATA:

 • In an emergency situation, the natural human reflex is to increase the grip on the cord, reducing the likelihood that the cord will be pulled from the hand. Additionally this natural reflex may override any conscious action to open the hand and release the cord. Consequently, either of these hazards could result in overriding the braking function of the Petzl Shunt.
 • There is a lack of any described methods or special training for this specific back-up technique.
 • Further, it was agreed that any training to overcome this natural reflex is not currently possible or justifiable.

In light of these three points, as a measure of precaution, Petzl’s duty was to alert and inform the community of these hazards.
back to top

 

4. 5. and 6. The company I work for issues its workers with Petzl Shunts and towing cords. What should I do? Do I need to stop work? How much time do I have if I need to change my system of work?

 • Contact the person responsible for rope access in your company and check that they have seen and understand the requirements of the Petzl January 2012 statement. Ask if they have an existing risk analysis document covering the points raised, and if there are any special measures which need to be taken.
 • Users may wish to implement a transition period towards improving their back-up system. It is expected that the employers will:
  - Inform all users of this information.
  - Perform a detailed risk analysis while taking account of available information concerning this method of use, including Technical Instructions.
  - Create and communicate to their employees an action plan for any required changes in accordance with the hazards identified by the risk analysis and any identified control measures.
  This action plan will specifically detail any timeline.
 • Throughout this timeline, the responsibility for the selection and training for use of the back-up system continues to lie with the employer, as noted in the previous Petzl documents.
  back to top

 

7. What can I do if I need to change my current back-up system?
As a reminder, back-up systems will always have compromises. It is possible to reduce the likelihood of an incident occurring, but it cannot be entirely excluded. Alternative solutions may include the following:

 • Use a different back-up system:
  - Rope-adjustment device to EN12841 A or fall-arrest device to EN353-2, as applicable for the rope-access task. For example, the Petzl ASAP – including, if required or for rescue, an appropriate lanyard.
  - An independently anchored EN360 automatic device.
  - Use of an independent system adapted to the situation. For example, consider airbags for low-clearance working, nets or a secondary vertical fall-arrest system.
 • Change the technique: For example, independent movement of the Petzl Shunt and the descending device. Warning: this method does not eliminate all potential risks – it can reduce likelihood, but requires vigilance, supervision and training. It does not exclude the issue of releasing the cord while manipulating the Petzl Shunt. If the Petzl Shunt is used with a lanyard, then this use falls outside the manufacturer’s instructions. Consider carefully the realistic use of this method during long descents or with loads over 100kg.

Reminder: The employers and users take the final responsibility to fully analyze the associated risks and to train in all aspects of use of these possible solutions.
back to top

 

8. Do I need to re-think my rescue plans?
You must verify that your rescue plans provide an effective back-up system for a two-person load, if this is an anticipated method of rescue, and that all equipment is adapted for this use. First, consider other methods of rescue which remove or minimize the need for two-person loads.
back to top

 

9. What about the use of a Petzl Shunt as a back-up device for two-person use or for those technicians over 100kgs?
In the June 2009 Petzl statement regarding the use of the Petzl Shunt as a rope-access back-up device, the following information was given, which remains relevant:
"Use of the Petzl Shunt as a back-up device for loads greater than one person has not been tested by Petzl, and requires careful consideration by the operator: analysis of rope type and condition, compatibility of the rope with the Petzl Shunt in this situation of extra loading, etc. In this specific situation, it remains the
user’s responsibility to check rope/Petzl Shunt performance. Other devices are currently available which are more suited to this task.
In 2005 Petzl introduced the Petzl ASAP mobile fall arrest device for use with a single EN1891 low-stretch rope. The Petzl ASAP is appropriate in many rope-access situations, including two-person rescues, and is approved to EN353-2 and EN12841 type A."
back to top

 

10. How long is this new statement valid?
It is valid until further notice.
back to top

 

11. and 12. Are the original Petzl documents still valid? Are the original Petzl documents valid during any transition period?
The previous documents from Petzl relating to this topic explain the need for specific training. The Petzl SHUNT was specified and used as a rope-access back-up device solely according to the training made available by the employer and the employer’s risk analysis, because such use is not included in the Petzl Shunt instructions for use.
The previous statements from Petzl have not taken the place of the instructions for use. They give more information for the user, explaining the potential risks associated with this particular use. The Petzl January 2012 statement supersedes all previous documents concerning this topic, from its date of publication.

The employers and users, however, must take the final responsibility for the selection and use of all work equipment.

The Petzl January 2012 statement comes as a result of product and user experience, which is evolving continuously. In addition, please read question 6, above.
back to top

 

13. Has IRATA published any information relating to this important topic?
IRATA is currently creating guidance information specifically for their members, which will be presented on their website and relates to the use of the Petzl SHUNT as a rope-access back-up device when towed by a cord.
back to top

 

14. Was IRATA consulted during the production of this January 2012 Petzl statement?
Yes, Petzl was invited to meet with members of the IRATA Executive Committee and their Technical Coordinator on a number of occasions since September 2011, in order to discuss the subject and identify any issues that may prevent a technician from working during any period. Communications have been regular between IRATA and Petzl with regard to technical questions and information, and this communication continues.
back to top

 

15. Why did Petzl release this new statement nine months after the indicative tests?
In September 2011, Petzl sent an official letter to IRATA, requesting a response and action after having learned about these indicative tests. IRATA then invited Petzl to be involved in working sessions, in order to achieve a joint communication to alert users of the hazards surrounding this specific use of the Petzl SHUNT as a back-up device in rope access. This process ended in mid December 2011.
back to top

 

16. I have just bought Petzl Shunts based on the June 2009 Petzl statement. Can I return them?

If the Petzl Shunts are unused, YES ! Please contact your local Petzl distributor for further information.

If the Petzl Shunts are already in service, NO! The employers and users take the final responsibility for the selection and use of all work equipment. Until the publication of the January 2012 statement, the Petzl Shunt was used and was specified according to the special training made available by the employer. The Petzl January 2012 statement comes as a result of product and user experience, which is evolving continuously.
back to top

 

 

PictoContext:

Since 1999 Petzl has provided specific information regarding the special use of the Petzl SHUNT as a back-up device for industrial rope access. Petzl required that users must have received and mastered IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) training or similar and must also use the Petzl SHUNT within the current "IRATA method".

Extract from the June 2009 statement:
"Professional operatives who choose to use the Petzl Shunt as a rope-access and work-positioning back-up device must have received and mastered IRATA training or similar, and must use the Petzl Shunt with IRATA method. Responsibility for this remains with the employer and the user."

 

PictoAnalysis:

 • In the light of incidents and accidents, indicative tests have been conducted, including – but not limited to – a workshop in March 2011 with rope-access experts present. The findings of these indicative tests demonstrate that releasing a towing cord while towing a Petzl Shunt as a back-up device is not consistently effective:
  - In an emergency situation, the natural human reflex is to increase the grip on the cord, therefore reducing the likelihood that the cord will be pulled from the hand.
  - Additionally, this natural reflex may override any conscious action to open the hand and release the cord.
  - Consequently, either of these hazards could result in overriding the braking function of the Petzl Shunt.
 • Following these tests, working sessions with IRATA alerted Petzl to the fact that there has not been special training sufficient to minimize this potential risk. Testing and experience demonstrates that human response to emergency situations, even among expert users and highly trained professionals, is not completely predictable.

 

PictoConclusions:

 • Previous Petzl statements required special training for this specific use of the Petzl Shunt. The lack of any described methods or special training therefore makes these previous Petzl statements obsolete.
 • As a measure of precaution, Petzl recommends to NOT use the Petzl Shunt, while towed by a cord, as a back-up device in rope access.

This statement supersedes all previous statements and communications relating to this particular use of the Petzl Shunt.

 

Frequently asked questions.

Referring to the Petzl January 2012 Statement regarding the use of the Petzl Shunt as an industrial rope-access back-up device while towed by a cord.

1. Does this statement apply to sport use?
2. Does this new Petzl information affect me?
3. Why have Petzl changed their point of view regarding their previous statements?
4. The company I work for issues its workers with Petzl Shunts and towing cords. What should I do?
5. Do I need to stop work?
6. How much time do I have in order to change my system of work?
7. What can I do if I need to change my current back-up system?
8. Do I need to re-think my rescue plans?
9. What about the use of a Petzl Shunt as a back-up device for two-person use or for those technicians over 100kgs?
10. How long is this new statement valid?
11. Are the original Petzl Statements still valid?
12. Are the original Petzl Statements valid during this transition period?
13. Has IRATA published any information relating to this important topic?
14. Were IRATA consulted during the production of this new Petzl statement?
15. Why did Petzl release this new statement nine months after the indicative tests?
16. I have just bought Petzl Shunts based on the June 2009 Petzl statement. Can I return them?

 

1. Does this statement apply to sport use?
No. This content only applies to the use of the Petzl Shunt in industrial rope-access situations. This content does not apply to sport uses as described in the Technical Notice.
back to top

 

2. Does this new Petzl information affect me?
If you or your company uses Petzl Shunts as part of an industrial rope-access back-up system, then you are affected by this information.
back to top


3. Why has Petzl changed their point of view regarding their previous statements?
Previous Petzl statements required special training for this specific use of the Petzl Shunt. In 2011, Petzl discovered three important points through tests and also during working sessions with IRATA:

 • In an emergency situation, the natural human reflex is to increase the grip on the cord, reducing the likelihood that the cord will be pulled from the hand. Additionally this natural reflex may override any conscious action to open the hand and release the cord. Consequently, either of these hazards could result in overriding the braking function of the Petzl Shunt.
 • There is a lack of any described methods or special training for this specific back-up technique.
 • Further, it was agreed that any training to overcome this natural reflex is not currently possible or justifiable.

In light of these three points, as a measure of precaution, Petzl’s duty was to alert and inform the community of these hazards.
back to top

 

4. 5. and 6. The company I work for issues its workers with Petzl Shunts and towing cords. What should I do? Do I need to stop work? How much time do I have if I need to change my system of work?

 • Contact the person responsible for rope access in your company and check that they have seen and understand the requirements of the Petzl January 2012 statement. Ask if they have an existing risk analysis document covering the points raised, and if there are any special measures which need to be taken.
 • Users may wish to implement a transition period towards improving their back-up system. It is expected that the employers will:
  - Inform all users of this information.
  - Perform a detailed risk analysis while taking account of available information concerning this method of use, including Technical Instructions.
  - Create and communicate to their employees an action plan for any required changes in accordance with the hazards identified by the risk analysis and any identified control measures.
  This action plan will specifically detail any timeline.
 • Throughout this timeline, the responsibility for the selection and training for use of the back-up system continues to lie with the employer, as noted in the previous Petzl documents.
  back to top

 

7. What can I do if I need to change my current back-up system?
As a reminder, back-up systems will always have compromises. It is possible to reduce the likelihood of an incident occurring, but it cannot be entirely excluded. Alternative solutions may include the following:

 • Use a different back-up system:
  - Rope-adjustment device to EN12841 A or fall-arrest device to EN353-2, as applicable for the rope-access task. For example, the Petzl ASAP – including, if required or for rescue, an appropriate lanyard.
  - An independently anchored EN360 automatic device.
  - Use of an independent system adapted to the situation. For example, consider airbags for low-clearance working, nets or a secondary vertical fall-arrest system.
 • Change the technique: For example, independent movement of the Petzl Shunt and the descending device. Warning: this method does not eliminate all potential risks – it can reduce likelihood, but requires vigilance, supervision and training. It does not exclude the issue of releasing the cord while manipulating the Petzl Shunt. If the Petzl Shunt is used with a lanyard, then this use falls outside the manufacturer’s instructions. Consider carefully the realistic use of this method during long descents or with loads over 100kg.

Reminder: The employers and users take the final responsibility to fully analyze the associated risks and to train in all aspects of use of these possible solutions.
back to top

 

8. Do I need to re-think my rescue plans?
You must verify that your rescue plans provide an effective back-up system for a two-person load, if this is an anticipated method of rescue, and that all equipment is adapted for this use. First, consider other methods of rescue which remove or minimize the need for two-person loads.
back to top

 

9. What about the use of a Petzl Shunt as a back-up device for two-person use or for those technicians over 100kgs?
In the June 2009 Petzl statement regarding the use of the Petzl Shunt as a rope-access back-up device, the following information was given, which remains relevant:
"Use of the Petzl Shunt as a back-up device for loads greater than one person has not been tested by Petzl, and requires careful consideration by the operator: analysis of rope type and condition, compatibility of the rope with the Petzl Shunt in this situation of extra loading, etc. In this specific situation, it remains the
user’s responsibility to check rope/Petzl Shunt performance. Other devices are currently available which are more suited to this task.
In 2005 Petzl introduced the Petzl ASAP mobile fall arrest device for use with a single EN1891 low-stretch rope. The Petzl ASAP is appropriate in many rope-access situations, including two-person rescues, and is approved to EN353-2 and EN12841 type A."
back to top

 

10. How long is this new statement valid?
It is valid until further notice.
back to top

 

11. and 12. Are the original Petzl documents still valid? Are the original Petzl documents valid during any transition period?
The previous documents from Petzl relating to this topic explain the need for specific training. The Petzl SHUNT was specified and used as a rope-access back-up device solely according to the training made available by the employer and the employer’s risk analysis, because such use is not included in the Petzl Shunt instructions for use.
The previous statements from Petzl have not taken the place of the instructions for use. They give more information for the user, explaining the potential risks associated with this particular use. The Petzl January 2012 statement supersedes all previous documents concerning this topic, from its date of publication.

The employers and users, however, must take the final responsibility for the selection and use of all work equipment.

The Petzl January 2012 statement comes as a result of product and user experience, which is evolving continuously. In addition, please read question 6, above.
back to top

 

13. Has IRATA published any information relating to this important topic?
IRATA is currently creating guidance information specifically for their members, which will be presented on their website and relates to the use of the Petzl SHUNT as a rope-access back-up device when towed by a cord.
back to top

 

14. Was IRATA consulted during the production of this January 2012 Petzl statement?
Yes, Petzl was invited to meet with members of the IRATA Executive Committee and their Technical Coordinator on a number of occasions since September 2011, in order to discuss the subject and identify any issues that may prevent a technician from working during any period. Communications have been regular between IRATA and Petzl with regard to technical questions and information, and this communication continues.
back to top

 

15. Why did Petzl release this new statement nine months after the indicative tests?
In September 2011, Petzl sent an official letter to IRATA, requesting a response and action after having learned about these indicative tests. IRATA then invited Petzl to be involved in working sessions, in order to achieve a joint communication to alert users of the hazards surrounding this specific use of the Petzl SHUNT as a back-up device in rope access. This process ended in mid December 2011.
back to top

 

16. I have just bought Petzl Shunts based on the June 2009 Petzl statement. Can I return them?

If the Petzl Shunts are unused, YES ! Please contact your local Petzl distributor for further information.

If the Petzl Shunts are already in service, NO! The employers and users take the final responsibility for the selection and use of all work equipment. Until the publication of the January 2012 statement, the Petzl Shunt was used and was specified according to the special training made available by the employer. The Petzl January 2012 statement comes as a result of product and user experience, which is evolving continuously.
back to top

 

 
Zpět na seznam

» Kvalitní služby zákazníkům «

Vertical Trade je jediný oficiální distributor vybavení a školení Petzl pro ČR a Slovensko

Vertical Trade s.r.o. je firma zabývající se dovozem a distribucí vybavení pro horolezectví, kemping, turistiku, a osobních ochranných prostředků pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. V České republice a na Slovensku zastupuje přední světové výrobce tohoto vybavení - značky Petzl, Cascade Designs (MSR, Thermarest, SealLine, Platypus), Montane, Chillaz, Mountain House a Vipole. Zboží dodáváme do všech outdoorových sítí a prodejen po celé ČR a SR. Více o firmě Vertical Trade.

Poradíme a prodáme vybavení značky PETZL pro sportovní lezení, horolezectví a vysokohorské lezení (zajišťujeme také záruční a pozáruční servis). Dále Vám nabízíme vybavení pro turistiku a pobyt v přírodě jakou jsou karimatky, čelovky, batohy, stany i oblečení od dalších námi zastupovaných značek.

Odborně Vám poradíme při výběru osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (postroje, blokanty, slaňovací brzdy, karabiny, tlumiče a zachycovače pádu, lana, atd.). Značka PETZL a další námi zastupované firmy mají ve svém výrobním programu rovněž vybavení pro armádu a bezpečnostní složky.

Weblogo