Vertical - logo
Maglajz logo

Používání GRIGRI 2

uveřejněno

11.01.2012

Petzl GRIGRI 2 - jak správně používat GRIGRI 2 a mnoho dalších informací

Používání GRIGRI 2

Používání GRIGRI

 

GRIGRI

ZKUŠENOSTI S PRODUKTEM

Kam jsme až došli ...

Vítejte v kapitole “Zkušenosti s produktem”. Naleznete zde známé techniky použití různých produktů. Tyto technické informace pramení z vědomostí našeho Petzl teamu a také ze skušeností konečných uživatelů z celého světa. Úroveň zkušeností nutná ke zvládnutí jednotlivých technik je znázorněna piktogramy: začátečník, vyškolená osoba, odborník. Naším cílem je nabídnout (časem) kompletní sadu technik. Vaše pomoc je pro nás velmi důležitá; neváhejte nám zasílat vaše připomínky a návrhy.
Děkujeme a užijte si další čtení.

Zkušenosti s produktem

 • jsou dodatek k návodu k používání.
 • nelze je používat odděleně od návodu k používání.
danger
DŮLEŽITÉ / NEZAPOMEŇTE

 • Před prohlížením jednotlivých následujících technik si nejprve pozorně prostudujte Návod k používání (pdf - 3 Mb).
 • Abyste byli schopni pochopit tyto dodatkové informace, musíte nejprve přečíst a porozumět návodu k používání.
 • Zvládnutí těchto technik vyžaduje specifický nácvik.
 • Nechte se zaškolit profesionály, kteří ověří vaši schopnost používat tyto techniky samostatně a bezpečně, dříve než se o to začnete pokoušet sami bez dohledu.

 

dangerNEVĚNOVÁNÍ POZORNOSTI TĚMTO UPOZORNĚNÍM MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU PORANĚNÍ, NEBO ZPŮSOBIT SMRT

Download the instructions for use, pdf format - 3 Mb.
Návod k používání

 

Obsah


  • Připomenutí slučitelnosti lan: GRIGRI a GRIGRI2
 • > Jištění
  • Připomenutí jištění: vyhněte se chybám
  • Dynamické jištění
  • Jištění s GRIGRI ukotveným k zemi: POZOR nebezpečí!
  • Odblokování lana zakleslého mezi vačku
  • Vícedélkové lezení
   • Jištění druholezce s GRIGRI na úvazku, použití přesměrování
   • Jištění druholezce přímo z kotvícího bodu
  • Samojištění je zakázáno!
 • > Slanění
  • Slanění na jednom prameni lana
  • Slanění na jednom prameni lana s přídavným bržděním
  • Zajištění GRIGRI pro uvolnění rukou
  • Spouštění GRIGRI na úvazku, použití přesměrování
  • Spouštění přímo z kotvícího bodu
  • Samo spouštění, slanění
 • > Výstupy
  • Občasný výstup po laně
  • Napínání přelanění, Tyrolean

 

Úvod

GRIGRI 2

V dnešní době je používání GRIGRI velmi rozšířené. Lze ho potkat na skalách, v tělocvičnách a dokonce i v horách... kromě hlavního použití pro jištění, ho lze použít i jinými způsoby, které jsou vysvětleny níže. UPOZORNĚNÍ, u všech horolezeckých a alpinistických aktivit je nutné zvládat dané techniky a znát hranice možnosti použití produktu při těchto činostech. Před použitím technik v reálném prostředí, si je procvičujte v bezpečném prostředí.

 • Připomenutí slučitelnosti lan

GRIGRI a GRIGRI2


Oba modely GRIGRI jsou určené pro jednoduchá dynamická lana (CE EN 892). Liší se pouze průměr použitých lan. UPOZORNĚNÍ, i když používáte správný průměr lana, musíte být pozorní a kontrolovat funkci GRIGRI.

Slučitelnost GRIGRI s lanem závisí na více parametrech, než jen na průměru lana. Materiál a druh opletu, úprava opletu na nových lanech, vlhkost, stav opotřebení, námraza, mají důležitý vliv na funkčnost vašeho GRIGRI jak při jištění, tak při slanění.

Kdykoliv potřebujete použít jiné lano než to, na které jste zvyklí a které používáte, dejte pozor a nejprve si ho v GRIGRI "osahejte" a vyzkoušejte.

Reminder of rope compatibility

 

 

 

 

 

> JIŠTĚNÍ

 • Připomenutí jištění: vyhněte se chybám


Nezapomeňte, že správná technika jištění je následující. Znázorněná technika je ta správná pro účinné a bezpečné jištění.

 • Základní postavení.

  Primary belaying position.
  NEUSTÁLE DRŽTE VOLNÝ KONEC LANA V RUCE!!!   (stejná technika jako při jištění s jakýmkoliv jiným prostředkem)


 • Rychlé podání lana.

  Giving slack quickly.

  1. Držte lano
  2. Ukazovák se opírá o lem GRIGRI
  3. Palec stlačí vačku

 

 

 

 

 

 

Tato činnost musí být krátkodobá. Jakmile prvolezec zapne postupové jištění, vaše ruka se musí vrátit do základní jistící pozice. Pokud ruka zůstane na vačce, může to vést k chybě.

Tento způsob umožňuje neustálé držení volného konce lana nejméně třemi prsty a snižuje riziko sevření vačky rukou.

 

Klademe velký důraz na nutnost držet volný konec lana.
Ale proč?

Termín "jistící prostředek s asistovaným bržděním", který uvádíme, znamená, že se nejdná o samoblokovací pomůcku . Vlastně když si zkusíte posouvat lano v GRIGRI pomalu (zvláště u malých průměrů lan), ne vždy se lano zablokuje a neustále volně prokluzuje. Pouze když přidržíte volný konec lana rukou, vačka zabere a zablokuje lano.

Je také důležité zdůraznit, že jakékoliv zablokování GRIGRI nebo vačky vyřadí brzdící schopnost GRIGRI. Proto je nutné se vyvarovat: sevření GRIGRI celou dlaní, neustálému držení palce na vačce, blokování vačky, atd.

Obrázky níže znázorňují tři příklady, které způsobily pád na zem, na skalách i v tělocvičně.

1- Nesprávné techniky jištění s GRIGRI

Je obtížné sestavit úplný vyčerpávající seznam nesprávných technik. Uvádíme pouze některé z nich:

I hold the GRIGRI with my entire hand

Svírám GRIGRI celou dlaní

I incorrectly place my index finger

Podávám lano bez držení volného
konce lana pod vačkou

I give slack without holding the braking side of the rope

Nesprávně držím ukazovák

I hold the climber side of the rope

Držím lano vedoucí k lezci

Uvědomte si, že nesprávné použití jistících technik je primárním rizikovým faktorem při neštěstí, zvláště pokud je jistič pádem překvapen. Pokud rozpoznáte vaši techniku jištění na některém z těchto obrázků, osvojte si techniku jištění uvedenou na začátku tohoto odstavce.

2- Nesprávné reflexy

Když je osoba, která něco drží v ruce překvapena, prvním reflexem je sevřít drženou věc ještě pevněji. Představte si tuto situaci u jističe držícího GRIGRI celou dlaní v okamžiku pádu lezce...

Bad reflexes

V takovém případě jistič sevře GRIGRI, aniž by držel volný konec lana druhou rukou a lezec padá na zem.

Další nesprávný reflex je držení lana vedoucího k lezci.

Bad reflexes

V takovém případě si jistič spálí dlaň a co je horší, brání vačce, aby se otočila a zablokovala lano. Tady lezec také padá na zem.


3- Nepozornost jističe: jistič kecá, kouká všudemožně...

Prohlédněte si nákres: jistič ruce v kapsách, nedává pozor na lezce, který zrovna cvaká expresku s krátkým lanem...

Belayer inattention

Závěrem jsou často pády na zem jako důsledek několika faktorů: chabá technika jištění, nepozornost, atd. Je pouze na vás, abyste snížili tyto faktory.

 

 • Dynamické jištěníDynamic belaying

 

Někteří lezci si myslí, že s GRIGRI je těžké jistit dynamicky. Ale to je lezcem, ne jistítkem. Jistič hraje při dynamickém jištění hlavní roli.

Klíč k dynamickému jištění: vykročte, nebo trochu povyskočte směrem k lezci, když lezec spadne. Zdůrazňujeme, že dynamické jištění neznamená držet 3-4 m průvěs volného lana u lezce: to v žádném případě nezmenší rázovou sílu. Naopak pokud není lezec dostatečně vysoko, zvyšuje to nebezpečí pádu na zem.

V každém případě je nutné být při jištění pozorný a neustále ve střehu, abychom případný pád zachytili. Uvědomte si, že tam kde hrozí pád na zem, nebo náraz na polici, dynamické jištění nesmíme používat.

Nějakou dobu to trvá, než zvládneme techniky dynamického jištění. S nácvikem začínejte s pády dostatečně vysoko v poměru k zemi (např. když se lezec blíží ke konci cesty).

 

 • Jištění s GRIGRI ukotveným k zemi: POZOR nebezpečí!Belaying with the GRIGRI anchored to the ground: WARNING, Danger!

Od používání této techniky vás důrazně odrazujeme, protože již způsobila mnoho pádů na zem. Pokud je GRIGRI umístěno v nesprávné výšce vzhledem k jističi, ten potom riskuje nedobrovolné zablokování vačky a vyřazení brzdného účinku.

Navíc při použití GRIGRI ukotveného k zemi je kontrola spouštění lezce obtížnější než s GRIGRI na úvazku jističe, protože necítíte váhu spouštěného lezce. A závěrem tuto techniku není možné použít k dynamickému jištění.

 

 

 

 

 

 


 

 • Odblokování lana zakleslého mezi vačku


V některých velmi specifických případech (např. při napomáhání lezci dostat se nahoru po dlouhém pádu, atd.), může lano zaklesnout mezi vačkou a tělem GRIGRI. Nepanikařte: toto zaklesnutí nepoškodí lano. Naše testy prokázaly, že i ta nejtenší lana zůstala netknutá dokonce i při pádu lezce. Poznamenáváme také, že dokonce i s lanem v této poloze zůstává brzdící funkce vačky nezměněna a pracuje zcela normálně, tedy v případě pádu lezce zablokuje lano a pád zachytí.

Uvolnění lana je jednoduché. Vždy při uvolňování držte volný konec lana. Pokud není lano napnuté, zatlačte na GRIGRI a lano na lezcově straně zatlačte do správné polohy. V případě, že lano je napnuté, jednoduše zatáhněte za volný konec lana.

Unblocking a rope

Počáteční stav: zakleslé lano

 

Uvolnění pokud je lano napnuté: zatáhněte za volný konec lana


Unblocking a rope

Počáteční stav: zakleslé lano

 

Uvolnění pokud lano není napnuté: zatlačte na GRIGRI a rukou posuňte lano u lezce do správné polohy

 • Vícedélkové lezení

GRIGRI je možné použít k jištění při vícedélkovém lezení.

Jištění druholezce s GRIGRI na úvazku, použití přesměrování


Belaying a second


Belaying a second Danger

 

Lano dobírejte pravidelně podle postupu druholezce. Nikdy nepouštějte volný konec lana. Pro zastavení pádu stiskněte volný konec lana a zatáhněte směrem dolů.

 

 

Jištění druholezce přímo z kotvícího bodu


Belaying a second

Lano vložte do GRIGRI, ujistěte se, je li lano založeno správným směrem. GRIGRI připojte do kotvícího bodu karabinou s pojistkou zámku. karabinu zajistěte. Proveďte zkoušku funkčnosti dle návodu k používání.Belaying a second

 

Pozor na jakékoliv zablokování pomůcky, nebo vačky, které může způsobit vyřazení brzdícího účinku GRIGRI.

 

 Belaying a second

 

Lano dobírejte pravidelně podle postupu druholezce. Nikdy nepouštějte volný konec lana. Tento způsob jištění není tak ideální: v této poloze není brzdící účinek GRIGRI na lano optimální (zvláště u tenkých lan). Navíc riziko zablokování vačky je větší. Proto doporučujeme spíše předcházející způsob jištění s přesměrováním.

 

 

Samojištění je zakázáno!


Nemůžeme ignorovat fakt, že někdo používá GRIGRI jako samojistící pomůcku při lezení. Mnoho internetových stránek ukazuje způsoby, jak si GRIGRI upravit pro tento způsob použití. Všeobecně tento způsob zvyšuje nebezpečí pro lezce. Za prvé lezec nedrží volný konec lana.

Za další, v případě pádu se GRIGRI může zablokovat o skálu, nebo polohovací systém (popruh), což vyřadí brzdící účinek GRIGRI. V takovém případě může lezec spadnout na zem. Závěrem si uvědomte, že jakákoliv úprava výrobku jiná než v provozovnách výrobce, je formálně zakázaná (viz. návod k použití).

Samojištění s GRIGRI je zakázáno.

> SPOUŠTĚNÍ

spouštění přes GriGri

Při spouštění prvolezce po dokončení cesty, nebo lezce při lezení s jištěním shora Top Rope, platí stejná pravidla jako při jištění. Neustále se musí držet volný konec lana.

 

Regulování spouštění probíhá za současného povolování stisku ruky svírající lano a ovládání páčky druhou rukou.

 

POZOR!!!
Nikdy nepoužívejte ke spouštění pouze páčku
, aniž byste druhou rukou nedrželi volný konec lana. Hrozí vážné nebezpečí pádu lezce a zranění!

 

 

> SLAŇOVÁNÍ

 • Slanění na jednom prameni lana


GRIGRI lze použít ke slanění na jednom prameni lana.

Zatímco jste připojeni ke kotvícímu bodu, lano založte do GRIGRI, zkontrolujte správný směr založení lana.

Descending on one strand of rope

GRIGRI připojte k úvazku karabinou s pojistkou zámku. Karabinu zajistěte.

Descending on one strand of rope

Volné lano doberte. Pokud jste připraveni slanit, proveďte zkoušku zablokování lana, odpojte odsedávací smyčku z kotvícího bodu, zatímco neustále držíte volný konec lana. Slanění zahájíte zatažením za rukojeť, druhou rukou držíte volný konec lana. Rukojeť napomáhá brždění, ale hlavní regulace rychlosti spočívá ve stisku ruky na volném konci lana. Neustále držte volný konec lana.

Nezapomeňte na volném konci lana uvázat uzel.

Descending on one strand of rope

 

 • Slanění na jednom prameni lana s přídavným brzděním


U tenkých lan je pohodlnější a bezpečnější při slanění zvýšit tření. K tomuto účelu se používá přídavná karabina, nebo FREINO, karabina s ostruhou.

Descendre sur un brin de corde en ajoutant du freinage

FREINO

 

Karabina bez zámku

 

 • Zajištění GRIGRI pro uvolnění rukou


Tying off the GRIGRI

Pokud si chcete uvolnit ruce pro jinou činost během slanění, GRIGRI zajistěte. Volný konec lana smíte pustit pouze je li GRIGRI správně zajištěné.

Tying off the GRIGRI

 

 

 

 

 • Spouštění s GRIGRI na úvazku, použití přesměrování


Lowering with the GRIGRI

Jistič dobere volné lano. Lezec visící na laně je připraven ke spouštění.

Jistič ovládá jednou rukou rukojeť a drží volný konec lana v druhé ruce. Nikdy nepouští volný konec lana.

Lowering with the GRIGRI

 

 • Spouštění přímo z kotvícího bodu


Pokud potřebujete spustit osobu z kotvícího bodu: lano založte do GRIGRI a zkontrolujte správný směr založení lana. GRIGRI připojte do kotvícího bodu karabinou s pojistkou zámku. Karabinu zajistěte.

Připojte přídavnou brzdící karabinu. Ta musí být umístěna výše než je karabina spojující GRIGRI s kotvícím bodem.

Lowering from a fixed anchor-point


Jistič dobere volné lano a drží volný konec lana rukou. Lezec přenese váhu do lana a uvolní si odsedávací smyčku. Jistič ovládá jednou rukou rukojeť a drží volný konec lana v druhé ruce. Nikdy nepouští volný konec lana.

Lowering from a fixed anchor-point

 

 • Samospouštění, slanění


Self-lowering

 

 

 

> VÝSTUP

 • Občasný krátký výstup po laně


Occasional rope climbing

 

 

GRIGRI je také možné použít ke krátkým výstupům po laně. Používá se při lezení Big Wall během čištění (vhodné při čištění plotnových úseků).

 

 

 

 

 

 

 

 • Napínání přelanění, Tyrolean


Jeden konec lana připojte do kotvícího bodu. Opačný konec lana založte do GRIGRI, zkontrolujte správný směr blokace. GRIGRI připojte do druhého kotvícího bodu karabinou s pojistkou zámku. Karabinu zajistěte. Proveďte zkoušku funkčnosti dle návodu k použití. Lano napínejte dobíráním volného konce lana. Tyrolean smí být napínán pouze rukou za pomoci jedné až dvou osob bez použití kladkostrojů. Čím je traverz kratší, tím obtížněji se lano napíná.

Tensioning a tyrolean

UPOZORNĚNÍ: po napnutí lana GRIGRI zajistěte.

Tensioning a tyrolean

UPOZORNĚNÍ, přelanění vytváří velké zatížení v kotvících bodech. Ujistěte se, že kotvící body jsou dostatečně pevné. Pády jsou zakázány.

UPOZORNĚNÍ, přetížení traverzu může zcela zablokovat GRIGRI na laně a bude obtížné ho uvolnit. V tomto případě se na GRIGRI nevztahuje záruka, pokud zlomíte rukojeť při uvolňování přelanění.

Rada pro uvolnění: použijte kladku s blokantem TRAXION (nebo blokant) dle nákresu.

Tensioning a tyrolean

 

Vertical Sport je oficiální zástupce PETZL pro ČR a Slovensko. Překlad z originálu www.petzl.com
Nákresy ©PETZL. Překlad: Mgr. Martin Turek - Petzl V-Axess institute trainer III.c

_____________________________________________________________________________________

Pokud máte zájem o profesionální ukázku anebo seminář o správných technikách jištění s pomůckami Petzl pro instruktory lanových center, či horolezeckých stěn, popřípadě horolezecké oddíly, výuku lezení na vysokých školách, atd. prosím kontaktujte Vertical Sport
vertical@vertical.cz nebo turek@vertical.cz

 

Zpět na seznam

» Kvalitní služby zákazníkům «

Vertical Trade je jediný oficiální distributor vybavení a školení Petzl pro ČR a Slovensko

Vertical Trade s.r.o. je firma zabývající se dovozem a distribucí vybavení pro horolezectví, kemping, turistiku, a osobních ochranných prostředků pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. V České republice a na Slovensku zastupuje přední světové výrobce tohoto vybavení - značky Petzl, Cascade Designs (MSR, Thermarest, SealLine, Platypus), Montane, Chillaz, Mountain House a Vipole. Zboží dodáváme do všech outdoorových sítí a prodejen po celé ČR a SR. Více o firmě Vertical Trade.

Poradíme a prodáme vybavení značky PETZL pro sportovní lezení, horolezectví a vysokohorské lezení (zajišťujeme také záruční a pozáruční servis). Dále Vám nabízíme vybavení pro turistiku a pobyt v přírodě jakou jsou karimatky, čelovky, batohy, stany i oblečení od dalších námi zastupovaných značek.

Odborně Vám poradíme při výběru osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (postroje, blokanty, slaňovací brzdy, karabiny, tlumiče a zachycovače pádu, lana, atd.). Značka PETZL a další námi zastupované firmy mají ve svém výrobním programu rovněž vybavení pro armádu a bezpečnostní složky.

Weblogo