Vertical - logo
Maglajz logo

Použití blokantu Petzl Croll v korozivním prostředí

uveřejněno

30.04.2014

Informace určené zvláště těm, kdo používají lanový blokant PETZL CROLL intenzívně pro práci.

Použití blokantu Petzl Croll v korozivním prostředí

Informace pro uživatele týkající se použití blokantu Petzl CROLL B16 & B16AAA v korozivním prostředí

Tyto informace jsou určeny zvláště těm, kdo používají lanový blokant PETZL CROLL intenzívně pro práci. Souvisí s informacemi zveřejněnými na stránkách Petzl 17. března 2014.

 

Shrnutí faktů

Ve zprávě zveřejněné na stránkách Petzl 17. března 2014 se uvádělo, že dva uživatelé nezávisle na sobě informovali o selhání čepu lanového blokantu Petzl Croll; ani jedno selhání nemělo za následek nehodu. Oba blokanty byly používány na vrtných plošinách v Severním moři. Ani jeden z nich nevykazoval žádné zjevné známky opotřebení, nebo poškození, které by vedly k jejich selhání.

Zkoumání potencionálních možností

Materiálová analýza čepů

Zouška 1: Na povrchu a průřezu čepu byly provedeny zkoušky tvrdosti podle Vickerse.
Výsledky: Výsledky odpovídají naší technické specifikaci.

Zkouška 2: Chemický rozbor čepu
Výsledky: Kromě částic oceli (C+Fe+Cr) jsme pozorovali přítomnost vápníku (Ca), hořčíku (Mg), sodíku (Na), a chlóru (Cl) (látky přítomné ve slané vodě) z pracovního prostředí.

(Chemický rozbor prasklého čepu)

Rozbor koroze:

Zkouška: Mikrografické pozorování čepu v jeho podélné ose. Zvětšení od 50x do 200x.
Výsledky: Známky koroze jsou viditelné po celé délce čepu.

          Zvětšení = 50x                       Zvětšení = 200x                               Zvětšení = 200x

(Mikrografické zobrazení prasklého čepu ukazuje praskliny koroze)

Řez lomovou plochou:

1. zobrazený řez  = známky únavového selhání na okraji lomové plochy:
Zkouška:
Pozorování zlomové plochy skenovacím elektronovým mikroskopem (S.E.M).
Výsledky: Objevili jsme přítomnost zvětšující se únavové praskliny.

Jako u každého blokantu typu CROLL dochází při každém záběru k dynamickému zatížení, když je hmotnost těla uživatele přenesena na blokant. U ručního blokantu, jako je ASCENSION, je zatížení postupné. Toto náhlé dynamické zatížení v kombinaci s následným "jo jo" efektem může vygenerovat dynamické síly až do 2.5kN. Lanový blokant je vystaven cyklickému zatěžování v rozmezí 0kN až 2.5kN. Kombinace cyklického zatěžování s důlkovou korozí vedla k počátečnímu nalomení povrchu, typickému u únavového rozšíření prasklin.

(Obrázky skenovacího elektronového mikroskopu - povrch v místě lomu ukazuje rozšíření únavové praskliny)

2. zobrazený řez  = známky okamžitého selhání ve dvou třetinách lomové plochy:
Zkouška:
Pozorování zlomové plochy skenovacím elektronovým mikroskopem.
Výsledky: Pozorování odhalilo jisté známky rozštěpení, charakteristické u okamžitého selhání.

To také potvrzuje náhlou povahu poruchy. Asi dvě třetiny lomové plochy  vykazují naprosto "hladké" štěpení spojené se sekundárními trhlinami, a označují křehkost v lomu. Můžeme konstatovat, že konečné selhání bylo způsobeno náhlým přetížením již poškozeného čepu. 

 

 

 

 

 

(Obrázek skenovacího elektronového mikroskopu - zlomová plocha ukazující známky rozštěpení, charakteristické u okamžitého selhání)


Únavový test:

Zkouška: Cyklické zatěžovací zkoušky byly provedeny v laboratoři, s cílem napodobit pracovní podmínky (s výjimkou přítomnosti koroze), ve snaze reprodukovat selhání . Na Croll bylo aplikováno cyklické zatížení 100kg .
Výsledky: Tělo blokantu Croll selhalo dříve, než bylo pozorováno jakékoliv poškození čepu. V laboratoři nebylo možné replikovat tato dvě selhání, ke kterým došlo v praxi.

(Cyklický zátěžový test se 100kg závažím)

 

Závěr
Nejpravděpodobnější hypotézou je selhání čepu díky kombinaci tří faktorů:

1 - Počátek: Koroze (mořská plošina) => Použití v mořském prostředí iniciovalo důlkovou korozi na těle čepu a pod hlavou čepu, na místech, která nejsou viditelná.
2 – Rozšíření: Cyklické zatěžování => lanový blokant je vystavován cyklickému zatěžování v rozsahu od 0kN do 2.5kN, díky kterému se důlková koroze rozšířila v únavové trhliny.
3 – Selhání: Únavové trhliny se zvětšily natolik, že způsobily celkové náhlé selhání.

 

 

 

 

 

Závěr

Pozorování
- V minulosti byly osobní ochranné prostředky Petzl často používány v korozivním prostředí (např. mořské prostředí, přítomnost ropných produktů, atd.), že všeobecně to není problém.

- Nicméně, za určitých podmínek, životnost výrobku může být někdy značně snížena v důsledku koroze, zejména v případě použití OOP  převážně v agresivním prostředí. Jak je uvedeno v návodu k používání.

- Navíc, korozi nerezových ocelí (všechny nerezové oceli korodují) je obtížné zjistit, protože se vyvíjí v procesu mikrotrhlin sotva zjistitelných lidským okem. Detekce koroze nerezových ocelí je složitější, když je komponenta v uzavřeném prostoru.

- Posílení odolnosti vůči korozi u našich OOP tak, aby vydržely v extrémním prostředí (např. mořské prostředí, ropný průmysl, atd.) by vyžadovala použití vysoce odolné nerezové oceli (HCR) , která má menší mechanické vlastnosti, včetně nižší mechanické pevnost. Důsledkem by bylo značné zvětšení velikosti OOP tak, aby mohl splňovat standardní požadavky a omezení použití. Kromě toho  hliníkové tělo nemusí být dostatečně odolné, aby vydrželo korozi takového prostředí. Proto by "korozi-odolný" produkt OOP v agresivním prostředí vyžadoval zcela nový design výrobku.

Závěr
OOP Petzl nejsou konstruovány jako "odolné proti korozi". Nicméně, použití OOP Petzl  ve vysoce korozivním prostředí (např. mořské prostředí, ropný průmysl, atd.) je možné, za určitých podmínek:

- To vyžaduje větší pozornost a častější periodické kontroly.
- To vyžaduje častější údržbu.
- Životnost OOP může být výrazně snížena.
- Analýza rizik uživatele by měla zahrnovat konkrétní riziko koroze materiálů v agresivním prostředí.


Petzl provozní doporučení

Frekvence takového selhání v provozu u blokantů Croll je mimořádně nízká (dva ve stovkách tisíc). Nicméně, Petzl doporučuje: 

  • 4-1: Při použití v agresivním prostředí, opláchněte a osušte jakékoliv kovové OOP Petzl po každém použití, aby se zamezilo případným problémům s korozí  (zejména v skrytých/stísněných prostorech).
  • 4-2: V souladu s existujícími doporučeními Petzl, když je uživatel připojen na lanový blokant , musí mít záložní jištění, nebo být připojen k druhému lanovému blokantu (sekundární prostředek podpory). 
  • 4-3: Uživatelé vizuálně kontrolují jejich Croll B16 a B16AAA, aby ověřili přítomnost hlavy čepu .

Petzl žádá, aby tyto informace byly k dispozici všem, kteří pracují s, udržují a kontrolují lanové blokanty Petzl Croll , a zdůrazňuje, aby doporučení uvedená výše byla uvedena  v platnost.


FAQ

Týká se to všech předchozích verzí blokantů Croll?
Oba produkty se zlomenou hlavou čepu jsou předchozí verze Croll (B16 a B16AAA) . Doporučení Petzl 4-1 a 4-2 se vztahují na všechny nastavovací zařízení lana značky Petzl. Petzl doporučení 4-3 se vztahuje na všechny předchozí verze blokantu Croll (B16 a B16AAA).

Týká se to i nové menší verze Croll B16BAA?
Jako preventivní opatření, doporučení Petzl 4-1 , 4-2 , 4-3 se vztahují i ​​na nové, menší blokanty Croll B16BAA .

Nepoužívám svůj Croll v mořském prostředí; musím provádět tuto kontrolu?
Jako preventivní opatření doporučujeme provádět tuto kontrolu, protože můžete být v agresivním prostředí, například v přítomnosti ropných produktů.

Jak mohu zkontrolovat hlavu čepu?
Jen vizuálně zkontrolujte, je li hlava čepu stále neporušena.

Je-li hlava čepu neporušena, mohu i nadále používat svůj Croll?
Ano, můžete i nadále používat Croll v souladu s návodem k používání a nadále ho kontrolovat v souladu s doporučeními Petzl

Co mám dělat v případě, že hlava čepu na mém blokantu Croll chybí nebo je poškozena?
Váš Croll musí být okamžitě vyřazen, a žádáme vás, kontaktujte místního distributora/zástupce Petzl pro vaši zemi.

Selhala li hlava čepu během používání, co se stane?
Pokud je váš systém zatížený, nic se nestane, ale jakmile se zatížení uvolní, může dojít ke ztrátě čepu a Croll se nezablokuje na laně.

Už byla hlášena nějaká nehoda/úraz v důsledku této poruchy?
Žádné nehody nám doposud hlášeny nebyly.

Pro více informací, prosím, kontaktujte distributora Petzl ve vaší zemi - Vertical Trade s.r.o.

Zpět na seznam

» Kvalitní služby zákazníkům «

Vertical Trade je jediný oficiální distributor vybavení a školení Petzl pro ČR a Slovensko

Vertical Trade s.r.o. je firma zabývající se dovozem a distribucí vybavení pro horolezectví, kemping, turistiku, a osobních ochranných prostředků pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. V České republice a na Slovensku zastupuje přední světové výrobce tohoto vybavení - značky Petzl, Cascade Designs (MSR, Thermarest, SealLine, Platypus), Montane, Chillaz, Mountain House a Vipole. Zboží dodáváme do všech outdoorových sítí a prodejen po celé ČR a SR. Více o firmě Vertical Trade.

Poradíme a prodáme vybavení značky PETZL pro sportovní lezení, horolezectví a vysokohorské lezení (zajišťujeme také záruční a pozáruční servis). Dále Vám nabízíme vybavení pro turistiku a pobyt v přírodě jakou jsou karimatky, čelovky, batohy, stany i oblečení od dalších námi zastupovaných značek.

Odborně Vám poradíme při výběru osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (postroje, blokanty, slaňovací brzdy, karabiny, tlumiče a zachycovače pádu, lana, atd.). Značka PETZL a další námi zastupované firmy mají ve svém výrobním programu rovněž vybavení pro armádu a bezpečnostní složky.

Weblogo