Vertical - logo
Maglajz logo

Nosíte svoji horolezeckou přilbu správně?

uveřejněno

06.11.2020

Používáte svoji horolezeckou přilbu správně tak, aby vás chránila?

Nosíte svoji horolezeckou přilbu správně?

Svoji horolezeckou přilbu nosíte nesprávně pokud ...

Jedna velmi důležitá část osobních ochranných prostředků (OOP) pro horolezectví je přilba. Je konstruována především proto, aby chránila vrchní část hlavy před nežádoucími nárazy.  Mnoho moderních přileb také poskytuje rozšířenou ochranu kolem čela, boční a zadní části hlavy. Horolezcům je ale přilba k užitku pouze pokud ji nosí správně a pravidelně ji udržují a pečují o ni. Pokud děláte něco z toho, co je uvedeno níže, nenosíte svoji přilbu správně:

... při koupi nové přilby zahodíte návod k použití, aniž byste ho přečetli

Návod k použití vysvětluje, jak správně přilbu používat a varuje před některými potenciálními riziky souvisejícími s jejím použitím. To vám pomůže seznámit se s jejími schopnostmi a omezeními, a také pochopíte a přijmete rizika spojená s jejím používáním. Jakékoli zneužití tohoto vybavení může způsobit další nebezpečí. Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy s porozuměním těchto pokynů, obraťte se na zástupce společnosti Petzl pro vaši zemi.

... mimo horolezectví, alpinizmus a další vertikální aktivity používající podobné techniky, ji používáte také na zcela odlišné aktivity

Nepoužívejte přilbu na aktivity, pro které není navržena. Nošení přilby může výrazně snížit riziko poranění hlavy, ale nezajišťuje ochranu proti všem nárazům. Při velkém nárazu se přilba deformuje, aby absorbovala maximální množství energie, někdy až do okamžiku porušení přilby. Přilby nesí být přetěžovány přes své limity, ani nesmí být používány k jiným účelům, než pro které byly navrženy.
 
... před nasazením si ji neprohlédnete

Před každým použitím zkontrolujte stav skořepiny a výstelky, nemají li jakékoliv praskliny nebo deformace z vnitřní i vnější strany. Přítomnost nálepky na přilbě může omezit schopnost řádně kontrolovat praskliny a deformace. Zkontrolujte, zda systém nastavení hlavového pásku a přezky řemínku fungují správně. Během používání je důležité pravidelně sledovat stav produktu a zajistit, aby všechny součásti fungovaly a byly správně umístěny. Petzl doporučuje nejméně jednou za 12 měsíců podrobnou revizi kvalifikovanou osobou - postupujte podle postupu popsaného v Revizní proceduře pro přilby, který naleznete v sekci ke stažení - Formuláře pro revize OOPP a Příklady poškození OOPP.

... příliš ji zatěžujete

O vaši přilbu se pečlivě starejte a vyvarujte se vystavování přilby zbytečnému namáhání. Nesedejte si na ni, příliš těsně ji nebalte, nepouštějte ji, neházejte s ní, dávejte pozor, aby se nedostala do kontaktu s ostrými nebo špičatými předměty.
 
... vystavujete ji extrémním teplotám

Nevystavujte přilbu teplotám vyšším než 50°C (122 ° F) a neponechávejte ji uvnitř vozidla na přímém slunečním světle. V chladnějších prostředích se vyhýbejte vystavení přilby teplotám pod -30°C (-22 ° F).

... neupravujete a nepoužívájte ji tak, aby správně seděla na vaší hlavě

Posaďte si přilbu na hlavu tak, aby pokrývala přední, zadní a obě strany hlavy. Ujistěte se, že podbradní pásek není příliš volný nebo těsný. Ujistěte se, že systém seřizování hlavového pásku je v jeho nejnižší poloze a nastavte ho tak, aby přilba nepřestávala přiléhat k hlavě. Nepoužívejte přilbu, pokud ji nedokážete správně nastavit. V takovém případě ji nahraďte jinou velikostí nebo modelem.

... nechráníte ji před chemickými látkami

Na přilbu nepoužívejte nátěrové hmoty, rozpouštědla a lepidla. Některé chemikálie, zejména rozpouštědla, ji mohou poškodit. Lepidla na bázi vody jsou pro přilby schválena.
 
... nemůžete se překonat abyste ji zničili, když přijde čas na její vyřazení

Horolezecká přilba musí být vyřazena, je-li stará více než 10 let, byla vystavena velkému pádu nebo zátěži, neprošla kontrolní revizí, máte pochybnosti o její spolehlivosti, neznáte její úplnou historii použití a nebo, když je zastaralá kvůli změnám v právních předpisech, normách, technice nebo neslučitelnosti s jiným zařízením. Zničte přilbu, abyste zabránili jejímu dalšímu použití.

 

Horolezecké přilby Petzl v našem katalogu zboží


Zpět na seznam

» Kvalitní služby zákazníkům «

Vertical Trade je jediný oficiální distributor vybavení a školení Petzl pro ČR a Slovensko

Vertical Trade s.r.o. je firma zabývající se dovozem a distribucí vybavení pro horolezectví, kemping, turistiku, a osobních ochranných prostředků pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. V České republice a na Slovensku zastupuje přední světové výrobce tohoto vybavení - značky Petzl, Cascade Designs (MSR, Thermarest, SealLine, Platypus), Montane, Chillaz, Mountain House a Vipole. Zboží dodáváme do všech outdoorových sítí a prodejen po celé ČR a SR. Více o firmě Vertical Trade.

Poradíme a prodáme vybavení značky PETZL pro sportovní lezení, horolezectví a vysokohorské lezení (zajišťujeme také záruční a pozáruční servis). Dále Vám nabízíme vybavení pro turistiku a pobyt v přírodě jakou jsou karimatky, čelovky, batohy, stany i oblečení od dalších námi zastupovaných značek.

Odborně Vám poradíme při výběru osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (postroje, blokanty, slaňovací brzdy, karabiny, tlumiče a zachycovače pádu, lana, atd.). Značka PETZL a další námi zastupované firmy mají ve svém výrobním programu rovněž vybavení pro armádu a bezpečnostní složky.

Weblogo