Vertical - logo
Maglajz logo

Bezpečnostní upozornění UIAA

uveřejněno

29.05.2020

Bezpečnostní upozornění UIAA týkající se všech úvazků pro canyoning

Bezpečnostní upozornění UIAA

Brzy začne nová sezóna canyoningu a právě teď je vhodný čas na přípravu a kontrolu vybavení. Ale buďte opatrní! Po několika neštěstích z minulých let, naštěstí bez závažných následků, vydala UIAA bezpečnostní varování týkající se nebezpečí selhání úvazků používaných při canyoningu, při nízkém zatížení.

ENSA, nezávislá testovací laboratoř, provedla zátěžové zkoušky shromážděných úvazků používaných komerčně v canyoningu, aby ověřili pevnost připojovacího bodu a popruhů pásu: 48 úvazků, které byly nedávno vyřazeny po jednom až dvaceti letech používání.

Některé úvazky po třech až čtyřech letech používání vykazovaly pevnost pouze 10% předepsané hodnoty. Stárnutí úvazků pro canyoning je výrazně urychleno drsným prostředím kaňonů a / nebo podmínkami použití, sušení a skladování.

Tento dopis v podstatě připomíná doporučení již uvedená v Návodu k použití úvazků používaných pro canyoning:

 • Je třeba pečlivě dodržovat doporučení výrobců týkající se četnosti revizí a kritérií pro vyřazení produktu (návod, internetové stránky). Pro ty, kteří cítí potřebu, většina výrobců poskytuje školení revizí OOP.
 • Toto vybavení NESMÍ být sušeno vystavením vysokým teplotám (např. umístění přímo na zdroji tepla, jako je kapota automobilu na přímém slunci).
 • Doporučuje se používat odvlhčovač vzduchu nebo alespoň vybavení pomalu sušit na stinném, dobře větraném místě.
 • Postupujte podle doporučení výrobců týkajících se opotřebení vybavení. Úvazek, který má roztřepené nebo spečené popruhy (nohavičky, pás, připojovací bod) nebo rezavou či deformovanou přezku, MUSÍ být vyřazen.
 • Účinek vody je pravděpodobný, ale dosud nebyl prokázán. Je proto nutné respektovat životnost doporučenou výrobcem.

Odpovědi Petzl na dotazy zákazníků

 • Týká se toto bezpečnostní upozornění úvazků Petzl? 

  Toto bezpečnostní upozornění se týká všech úvazků používaných pro canyoning, bez ohledu na výrobce. Toto upozornění informuje o dvou různých jevech stárnutí, které neovlivňují všechny úvazky stejným způsobem:
  • Známý jev, který ovlivňuje všechny výrobce. Při použití v canyoningu ztrácí popruhy v průběhu času pevnost díky oděru textilních popruhů. To může být nebezpečné, pokud je úvazek nadále používán navzdory doporučení výrobce o jeho vyřazení. Tento jev ovlivňuje úvazky všech výrobců.
  • Nový jev, do nedávné doby neznámý, který podle studie ENSA ovlivňuje některé výrobce. Při použití v kaňonech mohou úvazky ovlivněné tímto jevem ztratit až 90% své pevnosti během pouhých několika let, zatímco vizuálně je stav opotřebení popruhů v souladu s doporučeními výrobce. Pokud je nám známo, tento nový jev dosud neměl vliv na žádný úvazek Petzl.

 • Selhaly některé úvazky Petzl při nízkém zatížení při používání v canyoningu?

  K dnešnímu dni jsme byli informováni pouze o jednom případu selhání připojovacího bodu úvazku Petzl při malém zatížení (CANYON C86). Příčinou tohoto selhání bylo extrémní opotřebení připojovacího bodu maticovou spojkou a intenzivní používání i po doporučení k vyřazení produktu. Skutečně v okamžiku, kdy připojovací bod selhal, měl za sebou tento úvazek osm let používání ve velmi intenzivním canyoningu (použití instruktorem): ochranné pouzdro připojovacího bodu bylo opotřebeno a zničeno pátým rokem používání. Zákazník pokračoval v používání úvazku po dobu dalších tří let, i když jej měl při prvním náznaku opotřebení ochranného pouzdra připojovacího bodu ihned vyřadit. 

 • Kdy byste měli přestat používat úvazek Petzl používaný pro canyoning?

  Před každou cestou do kaňonu musíte zkontrolovat následující čtyři body vašeho úvazku podle kritérií uvedených v revizním protokolu:
  • Zkontrolujte popruhy v místě připojovacího bodu, u nastavovacích přezek a pevnostních švů.
  • Zkontrolujte stav opotřebení připojovacího bodu úvazku.
  • Hledejte roztržení, opotřebení, roztřepení a poškození způsobené použitím, teplem a kontaktem s chemikáliemi.
  • Ověřte správnou funkci nastavovacích přezek.

  Během tréninku a v průběhu hlavní sezóny canyoningu mohou být některé úvazky používány několikrát denně. V této souvislosti doporučujeme, abyste každé dva týdny provedli podrobnou prohlídku všech úvazků. Při této kontrole se řiďte kritérii uvedenými v revizním protokolu. Výsledek této kontroly musíte zaznamenat do záznamu o revizích OOP.

  Úvazek Petzl musíte znehodnotit a zlikvidovat když:
  • Nesplňuje kritéria uvedená v revizním protokolu.
  • Je starší než 10 let.
  • Byl vystaven velkému pádu nebo zatížení.
  • Máte pochybnosti o jeho spolehlivosti.
  • Neznáte jeho úplnou historii používání.
  • Stane se zastaralý vzhledem k aktuálním změnám v právních předpisech, normách, technikách, nebo neslučitelný s ostatním vybavením.

UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte úvazek před likvidací zcela znehodnotit, aby nemohl být dále používaný. Například přeřízněte popruhy připojovacího bodu.

Zpět na seznam

» Kvalitní služby zákazníkům «

Vertical Trade je jediný oficiální distributor vybavení a školení Petzl pro ČR a Slovensko

Vertical Trade s.r.o. je firma zabývající se dovozem a distribucí vybavení pro horolezectví, kemping, turistiku, a osobních ochranných prostředků pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. V České republice a na Slovensku zastupuje přední světové výrobce tohoto vybavení - značky Petzl, Cascade Designs (MSR, Thermarest, SealLine, Platypus), Montane, Chillaz, Mountain House a Vipole. Zboží dodáváme do všech outdoorových sítí a prodejen po celé ČR a SR. Více o firmě Vertical Trade.

Poradíme a prodáme vybavení značky PETZL pro sportovní lezení, horolezectví a vysokohorské lezení (zajišťujeme také záruční a pozáruční servis). Dále Vám nabízíme vybavení pro turistiku a pobyt v přírodě jakou jsou karimatky, čelovky, batohy, stany i oblečení od dalších námi zastupovaných značek.

Odborně Vám poradíme při výběru osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (postroje, blokanty, slaňovací brzdy, karabiny, tlumiče a zachycovače pádu, lana, atd.). Značka PETZL a další námi zastupované firmy mají ve svém výrobním programu rovněž vybavení pro armádu a bezpečnostní složky.

Weblogo